Cím: Effects of dietary humic substances on pig growth performance, carcass characteristics, and ammonia emission

Konklúzió:
A 0,5%-ban adott huminsavas kiegészítés hatékonyabb volt mint az 1,0%-ban adott huminsavas kiegészítés 60 kg élősúlyig. A magasabb huminsavtartalmú termékekkel a hízók nagyobb aránya érte el a technológiai idő végére a 115 kg súlyt. A huminsavas kiegészítés hatékonyan csökkentette a sertéstrágya ammóniaemisszióját. A huminsav-kiegészítés az értékeshús-arányra is pozitív hatású volt, de a vasellátottságot nem javítja gazdaságosan.

Forrás: Journal of Animal Science, 2006.84:2482- 2490
Szakterület:
különböző koncentrációkban adott különböző huminsav-tartalmú termékek hatása a sertések teljesítményére és a sertéstrágya ammóniaemissziójára
Állatfaj: Sertés
Szerző: Ji, McGlove, Kim


 Cím: Humic substances in animal agriculture

Konklúzió:
A hozamfokozó antibiotikumok egyik lehetséges alternatívái a huminsavak. Irodalmi adatok alapján a huminsavak a növekedést serken tő hatásúak, valamint az általuk előidézett élettani és immunológi ai változásoknak köszönhetően egészségvédő hatásúak a legtöbb állatfa j esetében. A legtöbb esetben a különféle vállalatok úgy nyilatkoznak, hogy a huminsavak alkalmazása gazdaságos a haszonállatoknál.

Forrás: Pakistan Journal of Nurtition 4(3). 126-134, 2005
Szakterület: 
általános rewiew cikk a huminsavak állattenyésztési alkalmazásáról
Állatfaj: sertés,baromfi,szarvasmarha,juh,kecske
Szerző: Islam et al.


 Cím: Effect of fulvic acid and probiotics on growth performance, nutrient digestibility, blood parameters and immunity of pigs

Konklúzió:
Választott malacok kaptak fulvosav és probiotikum kiegészítést. Kontrollként nullkontrollos és antibiotikumos csoportok szerepeltek. A fulvosav kiegészítés hatására javult a malacok energia és mikroelem hasznosítása. Az antibiotikumos csoport érte el a legnagyobb napi súlygyarapodást, azonban a fulvosav és probiotikum kiegészítésben együttesen részesült csoport egyedeinek vérplazmájában volt mér hető a legnagyobb IgG, IgA koncentráció.

Forrás: Journal of Animal Science, 2012, 2(8), 711-721
Szakterület:
fulvosavak és probiotikumok hatása a sertések növekedési erélyére, a táplálóanyagok emészthetőségére, az állatok hematológiai paramétereire és immunitására
Állatfaj: sertés
Szerző: Kunauve et al


 Cím: Effect of supplemented mined humate on growth, loin quality and pathological status of liver and kidney in pigs

Konklúzió:
25 kg-os malacok takarmányához adtak 6 héten keresztül 0,5%-ban huminsavas kiegészítést. A 6 hetes alkalmazást követően a malacok vágásra kerültek, ellenőrizték a húsminőséget, valamint a máj é s a vese állapotát. A 6 hetes nevelési idő alatt a huminsavas csoport jobban gyarapodott. Nem különbözött a csoportok takarmányfelvétele és takarmányértékesítése. A máj és a vese sem makroszkóposan, sem mikroszkóposan vizsgálva nem különbözött. Konklúzió: a malacok takarmányának kiegészítése 0,5%-os huminsavas kiegészítővel fok ozza a növekedési erélyt, és hosszabb távon alkalmazva sincs toxikus hatása.

Forrás: Journal of Animal Science, 2012, 2(8), 711-721
Szakterület:
növekedési erély, húsminőség, máj- és vese egészsége
Állatfaj: sertés
Szerző: -


 Cím: Humates in Poultry and Stock Farming

Konklúzió:
A huminsav-preparátumok fokozzák a sejtanyagcsere intenzitását. Broilerek kaptak huminsavas kiegészítést 250 mg/kg takarmány dózisban a 20. életnaptól vágásig. 11.000 kelésgyenge madarat kezeltek. A kezelt madarak vágósúlya 10%-kal haladta meg a kontrollét. A kezelt csoport nem kapott antibiotikum-kezelést, azonban 50%-kal kevesebb elhullást mutatott mint a kontroll. A kérődzők abrakjához adott 1%-os huminsav-kiegészítés javította a súlygyarapodást. Azok a borjak, amelyek huminsavas takarmánykiegészítőt fogyasztó tehenektől szüle ttek, 4 hónapos korukban 13%-kal nagyobb súlyúak voltak mint a kontroll borjak. Ellenőrizték a borjak hematológiai paramétereit is, a k ezelt borjak vérében nőtt a hemoglobin, az albumin és a béta-globulin ok koncentrációja.

Forrás: http://teravita.com/Humates/Chapter9.htm
Szakterület:
növekedési erély, immunrendszer erősítése
Állatfaj: baromfi, gazdasági haszonállatok
Szerző: -


 Cím: Humic acid and its effect in broiler chickens

Konklúzió:
Kísérlet Tarragonaban (Spanyolország), 128 broiler/kezelés, 42 napos korig. 0,2% és 0,5% huminsavkiegészítés a takarmányban. A 21. naptól a huminsavas csoportok nagyobb súlygyarapodást és jobb takarmányértékesítést mutattak. A kezelt csoportokban nem volt elhullás és nem volt emésztőszervi megbetegedés a vágásig, nem kellett AB kezelést alkalmazni.

Forrás: http://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2016/5/Humic-acid-and-its-effect-in-broiler-chickens-2806460W/
Szakterület: broiler, állategészségügyi állapot, karmányértékesítés, növekedési erély

Állatfaj: baromfi
Szerző: MarcoTazzoli


TÉNYT ALÁTÁMASZTÓ TELEPI TAPASZTALAT

 1.,

Konklúzió:
A Vitapol pulvis növeli a választott malacok számát és súlyát.

Eredmény: 
A Vitapollal kezelt kocáknál magasabb volt a választott malacok száma és súlya is, és kevesebb volt a fiaztatói malackiesés.

Helyszín: 
Kurucz Farm Kft. 2013. augusztus Ebes, Molnár Tanya, 66 db koca a vemhesség 90. napjától a malacok választásáig vett részt az üzemi próbán.

2.,

Konklúzió:
Növeli az utónevelt malacok végsúlyát, csökkenti a takrmányfelhasználást.

Eredmény:
A Vitapol pulvissal kezelt malacok végsúlya 0,95 kg-al magasabb, a fajlagos takarmáyfelhasználás 0,13 kg/kg kevesebb lett, és a napi súlygyarapodás 11g/nap-al több mint a kontroll csoporté.

Helszín:
Béke Mezőgazdasági Szövetkezet. 2013. A Vitapollal kezelt 155 db malac az első 10 életnapon ad libitum kaptak VITAPOL szuszpenziót. A 11. életnaptól a 60.életnapig a malacok a prestarter malactápban 1% VITAPOL pulvist kaptak. Madaras, Sertéstelep

3.,

Konklúzió:
Növeli a fiaztatóban és az utónevelési fázisban elérhető malac teljesítményt.

Eredmény:
Napi súlygyarapodás, mortalítás, átlagos választási súly volt mérve az állományon.

Helszín: 
1 próba.Bonafarm csoport, Dalmand 5000 malac a VITAPOL csoportban. A VITAPOL csoport állatait az 1.-4- életnapon ad libitum kapták a VITAPOL szuszpenziót. 2 próba:2 árutermelő telepen zajlott 1. Szilfás 1500-1500 malac/csoport 2. Nagykonda 600-600 malac/ csoport. Az 1.-4. életnapon a malacok ad libitum kapták a VITAPOL szuszpenziót. Az 5.-15. életnapon a malacok a prestarter malactápban 1% VITAPOL pulvist kaptak.

4.,

Konklúzió:
Broilerállománynál csökkenti mortalitást javítja súlygyarapodást.

Eredmény:
Broiler baromfival végzett üzemi próba során a kezelt csoport mortalitása kimutathatóan alacsonyabb, a súlygyarapodása nagyobb volt. Megfigyelhető volt, hogy a madarak alac - sonyabb takarmányfelvétel mellett is ellenállóbbak voltak, és jobban gyarapodtak.

Helszín: 
CSIBE FARM Kft. Vitapollal kezelt csoportban 21.850 madár volt. Sátoraljaújhely

A VITAPOL

AZ EREDETI, HUMINSAV TARTALMÚ, INNOVATÍV TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐ
A VITAPOL® termékcsaládba tartozó ásványi takarmányok kizárólag természetes alapanyagokat, mikroelemeket és ásványi anyagokat tartalmaznak. A termékcsalád valamennyi tagja az ásványi anyagokat és a mikroelemeket szerves huminsav komplex formában tartalmazza, melyek ezáltal könnyen felszívódnak az állatok emésztőrendszeréből. ELOLVASOM